Företag

ARN:s huvuduppgift är att pröva tvister mellan konsumenter och företag och fatta ett beslut som är en rekommendation om hur tvisten ska lösas. Anmälan kan bara göras av en konsument. Innan anmälan skickas in måste företaget ha fått möjlighet att ta ställning till konsumentens krav och sagt nej till dem.

Vår prövning kostar inget. Företaget kan alltså inte få ersättning för ombudskostnader.

Följ ärendet

Logga in

Svara på anmälan

Om företaget blivit anmält är viktigt att företaget svarar. Om företaget inte svarar utgår vi från att det konsumenten skriver är korrekt.

Lagar & regler

Scrolla ner

Bevisa / Uppgörelser

Vi gör ingen egen utredning och håller inte förhör med parterna. Vi bedömer parternas egna beskrivningar och underlag (bevis som stödjer påståenden). Att företaget anmälts är inget hinder för att försöka nå en uppgörelse med konsumenten.

Scrolla ner

Efter att företaget fått beslutet

Om vi anser att konsumentens krav har stöd i lagen rekommenderar vi företaget att ge konsumenten rättelse på något sätt. Våra rekommendationer är inte tvingande men majoriteten av företagen följer våra beslut.

Scrolla ner

Har företaget blivit anmält?

Logga in för att se alla handlingar och kommunikation som registrerats i ärendet.

Frågor & svar

Här har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna från konsumenter och företag. Hittar du inte svar på din fråga kan du kontakta oss eller något sådant. Kanske ett formulär kopplat till knappen kontakta oss så att man kan ställa sin fråga på så vis.