Företaget har blivit anmält

Om företaget blivit anmält är det till en början viktigt att svara på anmälan och att därefter hålla företagets post och mejl under uppsikt.

PDF som kortfattat beskriver vad företaget ska tänka på om det blivit anmält (öppnas i nytt fönster)

Kostar det något att ARN prövar tvisten?

Det är avgiftsfritt att få sin tvist prövad hos oss. Det är bara konsumenten som kan skicka in en anmälan. Man får inte ersättning om man tagit hjälp av en advokat eller annat ombud.

Däremot kan en konsument som anlitat en besiktningsman få bifall till ett krav om att få kostnaden ersatt av företaget, om konsumenten vinner tvisten och besiktningen varit nödvändig för att konsumenten skulle få rätt.

Svara på anmälan

Det är viktigt att svara på anmälan. Om företaget inte svarar utgår vi normalt från att det konsumenten skriver är korrekt. Se till att företagets e-postinställningar inte gör så att meddelanden från oss hamnar i skräpposten. 

Var saklig och konkret

Vi vill få fram fakta om påstådda fel i en vara eller en utförd tjänst. Varje enskilt ärende bedöms efter vad som skickas in till oss. Vi ställer inga krav på att företaget ska uttrycka sig ”juridiskt”. Vad vi vill ha är en begriplig redovisning av vad som har hänt och besked om hur företaget ser på konsumentens krav.

Bemöt allt

Det händer att företag nekar till att konsumenten ska få skadestånd men glömmer att uttala sig om det belopp som konsumenten kräver är skäligt. Om vi kommer fram till att konsumenten har rätt till skadestånd och företaget inte har ifrågasatt storleken på det belopp som krävts, får konsumenten normalt det belopp som begärts.

Bevaka företagets post och e-post

När vi vill att företaget ska svara i ärendet eller om vi skickar något annat meddelande skickar vi det till den mejladress vi fått från anmälaren. Om den uppgiften inte är riktig kommer ett felmeddelande i retur. Om vi inte får något svar avgör vi ärendet ändå, vilket innebär att konsumenten får vad han eller hon begärt. Att företagets e-postinstälningar orsakat att meddelanden från oss hamnat i skräpposten innebär inte att beslutet kan omprövas.

Ett företag kan se till att all post från oss går till en specifik mejladress genom att ta kontakt med ARN:s registratur. Mejla arn@arn.se och ange företagsnamn, adressuppgift och e-postadress så sparar vi kontaktuppgifterna.

Hur bevisa?

Bild på exempel på bevismaterial.

Vår uppgift är att pröva tvisten med hjälp av de uppgifter som konsumenten och företaget skickar in. Vi gör ingen egen utredning och vi håller inga muntliga förhör. Bevisningen som skickas in är ofta avgörande för hur vi - eller en domstol - bedömer tvisten.

Läs mer om hur viktigt det är med bevisning

Information om lagar & regler

Här listar vi ett antal webbplatser med information om lagar och regler på konsumentområdet. Vi ansvarar inte för innehållet på webbplatserna.

Länkar till information om lagar och regler på konsumentområdet

Så hanteras företagets ärende

Här kan du läsa mer om vad som händer efter att vi fått in en anmälan från en konsument. Vi prövar alla ärenden utan att träffa konsumenten och företaget och vi håller inte muntliga förhör. Både företaget och konsumenten har rätt att ta del av det som den andra parten skickar in.

Så hanteras företagets ärende

Frågor & svar företag

Här har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna från företag.

Titta på frågorna & svaren