Hur du anmäler

Anmäler gör du enklast via våra formulär som du hittar på sidan Anmäl. Innan du fyller i anmälan är det bra att förbereda och strukturera allt bevismaterial som du vill skicka in med anmälan. Det är också viktigt att tänka igenom hur du ska beskriva din tvist och dina krav.

Beskriv vad tvisten handlar om och motivera ditt krav

Det finns inget krav på att du måste företrädas av ett ombud.

I anmälan ska du som konsument själv – på ett klart och tydligt sätt – berätta vad du vill att nämnden ska besluta. Du måste också beskriva hur du kommit fram till ditt krav.

Vad nämnden kan besluta om är till exempel att företaget ska avhjälpa ett fel, byta ut en vara, göra ett prisavdrag eller betala skadestånd, eller att hela avtalet ska hävas.

Du kan inte få ersättning för sveda och värk utan bara för ekonomisk skada.

Du kan inte anmäla anonymt och de handlingar du skickar in blir offentliga

Det företag som du anmäler får läsa det du skickar in. De flesta handlingar som kommer in till oss blir också offentliga. Det betyder att den som vill har rätt att få läsa dem. Vi sparar allt du skickar in i två år. Beslutet i ärendet blir sökbart för alltid.

Skyddade personuppgifter?

Har du skyddade personuppgifter? Klicka här.

Skicka in bevisning

Vilken bevisning konsumenten och företaget kan få fram avgör oftast hur vi - eller en domstol - bedömer en tvist.

En vanlig missuppfattning är att vi på ARN frågar efter bevisning eller utreder om en vara eller tjänst är felaktig. Det gör vi inte. I din anmälan ska du berätta vad tvisten handlar om och vilka krav du har. Du ska också bifoga de bevis du har som stödjer dina uppgifter. Detsamma gäller för det företag som du anmäler. Vi håller inte muntliga förhör. 

En vanlig situation i de tvister som vi prövar är att köparen anser att varan är felaktig medan säljaren förnekar detta. Då är det köparen som ska bevisa att det finns ett fel (köparen har bevisbördan). Det räcker alltså inte att bara påstå att det finns ett fel.

Samma sak gäller om konsumenten skriver att det är fel i en tjänst medan företaget skriver att tjänsten har gjorts på det sätt man har kommit överens om. Kan man inte bevisa att det är fel på varan eller tjänsten, får man ofta inte rätt.

Bevismaterial

Skicka bara in kopior på dina handlingar. Skulle vi behöva se originalhandlingar kommer vi be dig skicka in dem. Vi tar inte del av bevisning via länkar, bland annat eftersom informationen på internet kan ändras.

Innan du börjar skriva din anmälan är det bra att ta fram det material du har som kan visa vad som har hänt.  Det kan ofta vara:

 • Kvitto/faktura
 • Skriftligt avtal (om du har ett)
 • Offert
 • Garantier
 • Brev som skickats mellan er
 • Besiktningsprotokoll
 • Reparationsfakturor
 • Foton (skriv gärna vad du vill bevisa med varje bild och skicka inte in flera bilder som visar samma sak)
 • Ritningar
 • Intyg
 • Mejl
 • Bruksanvisningar
 • Tekniska specifikationer

Skicka bara in kopior på dina handlingar.

Besiktning

Besiktningsintyg från en opartisk besiktningsman kan användas som bevis. Handelskamrarna utser besiktningsmän inom olika områden. Du får själv betala för besiktningen. Är det du som konsument som har beställt besiktningen kan du begära att besiktningskostnaden ska ersättas av företaget. Får du rätt i tvisten brukar vi rekommendera företaget att betala besiktningen.

Skadeståndskrav ska bevisas

Även krav på ersättningar av olika slag måste bevisas. Har du haft kostnader är det viktigt att skicka in kopior på kvitton som visar vad du har betalat. Vill du ha ersättning för löneavdrag måste kravet styrkas med ett intyg från arbetsgivaren.

Ersättning för det som brukar kallas "sveda och värk" (s.k. ideell skada) får man bara om man drabbats av en personskada. 

Vi kan inte ge råd kring bevisning

Vi kan inte ge dig råd kring bevisning. Är du osäker på vad som kan användas som bevis är det bra att prata med kommunens konsumentvägledare som kan ge råd och tips. Kontaktuppgifter till de kommunala konsumentvägledarna hittar du på Hallå konsuments webbplats.

Sök konsumentvägledare på Hallå konsuments webbplats (öppnas i nytt fönster) 

Vi kan inte pröva alltför omfattande anmälningar

Det är viktigt att tänka på att vi inte kan pröva ärenden som är alltför omfattande eller ostrukturerade. Vår hantering av ärenden ska vara effektiv och enkel. Om ditt ärende blir för omfattande prövar vi inte ärendet.

Har du till exempel haft en längre mejlkonversation med företaget ska du bara skicka in mejl som tydligt visar vad tvisten handlar om. Om du skickar in bilder ska du försöka beskriva vad du vill bevisa med varje bild. Undvik att skicka in bilder som inte tillför något nytt till ditt ärende.

Vi kan ta emot de här filformaten

1. Via webbanmälningsformulären eller via Följ ärendet. Du kan ladda upp högst 10 MB per handling och totalt högst 50 MB.

 • Text: doc, docx, pdf, rtf, xls, xlsx, ppt, pptx, odt, ods, odp
 • Bild: jpg,png, tif, odg
 • Ljud/Video: Tas endast emot via mejl. Se nedan.

2. Via mejl till arn@arn.se Total storlek för alla uppladdade filer: 30 MB

 • Text: doc, xls, pptx, pdf, docx, docm, xlsx, txt, rtf, msg, htm, html, odt, ods, odp, txt
 • Bild: gif, png, jpg, jpeg, bmp, tif, tiff, odg
 • Ljud/Video: mp3, wav, mp4, m4a, mov, avi

Vi kan inte ta emot bevisning via länkar

Vi tar inte del av bevisning via länkar, bland annat eftersom informationen på internet kan ändras. Du ska skicka in din bevisning
 i skriftlig form, till exempel genom en skärmdump, utskrift eller i annan form.

Anmäl

Bild på en konsument som gör sin anmälan på vår webbplats.

Du kan göra din anmälan direkt på vår webbplats. Välj den av blanketterna som passar ditt ärende bäst.

Gå till sidan Anmäl

Om du inte vill göra din anmälan på vår webbplats

Om du inte har möjlighet att göra din anmälan direkt på vår webbplats har du möjlighet att beställa en blankett via telefon (08-508 860 00) eller via mejl (arn@arn.se). Här kan du ladda ner en blankett som du måste skriva ut och fylla i för hand. Blanketten går inte att fylla i elektroniskt.

Mer information om pappersblanketter för anmälan

Så hanteras ditt ärende

Vi prövar alla ärenden utan att träffa parterna och håller inte muntliga förhör. Både du och företaget har rätt att ta del av allt det som den andra parten skickar in.
Läs mer om vad som händer efter att du skickat in din anmälan

Det går inte att få förtur

Ärendena som kommer in till oss handläggs i turordning. Det går inte att få förtur. En normal handläggningstid är minst 6 månader.