Innan du anmäler

Det finns en hel del att tänka på innan du skickar in en anmälan till oss.

Checklista innan du anmäler

Har du klagat hos företaget? Har de svarat? Har du kontrollerat om ditt ärende kan prövas av oss? Har du all den bevisning som du vill att vi ska titta på?

På de här sidorna kan du läsa mer om vad du bör göra och kontrollera innan du skickar in en anmälan.

Våra beslut är inte tvingande utan en rekommendation om hur tvisten ska lösas. I majoriteten av de beslut där konsumenten får helt eller delvis rätt följs beslutet av företaget. För att få ett tvingande beslut har du möjlighet att istället vända dig till tingsrätt. Mer information finns på www.domstol.se.

Det tar oftast minst sex månader innan du får ett beslut från oss.

Att anmäla och få sin tvist prövad hos oss är avgiftsfritt. Du får inte ersättning om du tagit hjälp av en advokat eller annat ombud. Däremot kan du som anlitat en besiktningsman få bifall till ett krav om att få kostnaden ersatt av företaget, om du får rätt och besiktningen varit nödvändig för att du skulle få rätt.

Alla anmälningar och övriga handlingar i ärenden som kommer in till oss lagras i vårt ärendehanteringssystem. Där registreras också namn och adress till dig och det företag som du anmält. Det går inte att göra en anonym anmälan till oss.

Uppgifterna och handlingarna som kommer in till oss är i de allra flesta fall offentliga vilket innebär att den som vill har rätt att läsa handlingarna.

Har du behov av att få dina personuppgifter skyddade kan du ta kontakt med oss.

Här redovisas ett antal webbplatser med rättslig information

Allmänna reklamationsnämnden värderar inte de olika webbplatsernas kvalitet och ansvarar inte heller för deras innehåll.

Offentlighetsprincipen

Bild på ett förstoringsglas som granskar ärendet.

Alla anmälningar lagras i vårt ärendehanteringssystem. Där finns också kontaktuppgifter till konsumenten och företaget. Det går inte att göra en anonym anmälan. Handlingarna som kommer in är i de allra flesta fall offentliga vilket innebär att den som vill har rätt att läsa handlingarna.

Läs mer om vad det innebär att handlingar blir offentliga

Klaga till företaget

Bild på konsument som klagar till företaget

För att vi ska kunna pröva din tvist måste företaget du anmäler ha sagt helt eller delvis nej till dina krav (eller inte alls svarat). Därför är det viktigt att du börja med att klaga till företaget och tala om vilka krav du har. Du har rätt att kräva ett snabbt men inte omedelbart svar.

Läs mer om att först klaga till företaget

Sök efter råd

Konsument som ringer Konsumentvägledningen eller en rådgivningsbyrå för att få råd.

Vår uppgift är att pröva tvister mellan konsumenter och företag. Vi måste vara helt opartiska och kan inte ge råd. Här finns information om vilka du som konsument har möjlighet att vända dig till istället. Ett företag har möjlighet att vända sig till en jurist eller till den branschorganisation som företaget eventuellt tillhör.

Läs mer om var du kan vända dig för att få råd

Vägledande & vanliga beslut

Illustration som visar ett sammanträde.

Nämnden avgör varje år en stor mängd ärenden. För att ge vägledning publicerar vi ärenden som är principiellt intressanta (vägledande beslut) och vanliga fall som är skrivna för att illustrera ärenden som är vanligt förekommande.

Läs referat och vanliga fall

Kan ARN pröva tvisten?

Vi prövar många typer av tvister mellan konsumenter och företag - men inte alla.

Läs mer om vilka tvister vi inte kan pröva

Tvisteområden

Ärenden som kommer in till oss delas upp på 13 olika tvisteområden. Tvisteområdena har olika krav på vilket belopp konsumenten krav måste nå upp till för att vi ska pröva tvisten. Områdena kan också ha specifika anmälningsformulär.

Läs mer om våra olika tvisteområden

Innan du anmäler till ARN

Här hittar du en PDF som kortfattat beskriver vad du ska tänka på innan du skickar in en anmälan till ARN.