Beslut i grupptalan mot Gotlandsbåten AB (2016-03-18)

ARN rekommenderar Gotlandsbåten AB att ersätta de konsumenter som köpte färjebiljetter för resor mellan Västervik och Visby sommaren 2014 för den skada de förorsakats på grund av att resorna ställdes in.

Vad har hänt?

År 2014 sålde Gotlandsbåten biljetter till tusentals resenärer utan att ha försäkrat sig om att bolaget hade tillgång till ett fartyg som kunde användas för den planerade trafiken.

Gotlandsbåten betalade tillbaka vad biljetterna kostat, men nämnden anser inte att det är tillräckligt. Gotlandsbåten är också skyldigt att ersätta resenärerna för merkostnader de haft för att ordna transport på annat sätt. Detta framgår av en EU-förordning om passagerares rättigheter till sjöss.

Nämnden anser också att Gotlandsbåten varit försumligt. Bolaget har självt försatt sig i situationen. Det innebär till exempel att bolaget ska ersätta en konsument som hyrt en stuga för dagar som inte har kunnat utnyttjas. Detta följer av sjölagen.

Vad händer nu?

Tvisten i ARN har prövats som en grupptalan där Konsumentombudsmannen (KO) företräder alla konsumenter som har liknande anspråk. Men för att få pengar måste var och en av resenärerna vända sig till Gotlandsbåten och bevisa vilka kostnader han eller hon haft. Det innebär att nya tvister kan uppkomma om Gotlandsbåten ifrågasätter något av kraven.

Läs beslutet i ärende 2014-09369 (PDF-öppnas i nytt fönster)

Presskontakt:

Kia Ahlstedt (beredningsjurist): 08 508 860 39