Rekordmånga företag följer ARN:s beslut (2016-05-24)

ARN:s beslut är inte tvingande. Därför är det mycket glädjande att konstatera att rekordmånga företag trots det följer besluten. Den senaste sammanställningen över företagens följsamhet ligger på 81 procent och det är det bästa helårsresultatet någonsin.

Företagen nämner ofta att det är en viktig konkurrensfördel att följa ARN:s beslut och för de allra flesta är det en självklarhet. Dagens allt mer medvetna konsumenter känner till att de har rätt att ta del av den offentliga information som finns och tar vara på den möjligheten för att göra välinformerade val inför ett köp av en vara eller en tjänst.

- Följsamheten ökade på tre av de områden där vi får in flest anmälningar: bostad, resor och elektronik, samtidigt som den ligger konstant på två av våra andra stora områden: allmänna och motor. Det är glädjande att se, säger Britta Ahnmé Kågerman som är ordförande och chef på ARN.

För företagen är det positivt att ha möjligheten att få en avgiftsfri prövning av en nämnd där den egna branschen finns representerad. Alternativet skulle vara att konsumenten skulle behöva ta företaget till tingsrätt.

- Det är värt mycket för konsumenten att veta att man inte behöver gå till tingsrätt för att få en opartisk prövning om en tvist skulle uppstå, säger Britta Ahnmé Kågerman, ordförande och chef på ARN.

Statistikredovisning

Vi anger företagens följsamhet i procent av antalet ärenden där konsumenten får helt eller delvis rätt (siffran inom parentes).

Avdelning201320142015
Totalt 76 % (1777) 77 % (1752) 81 % (2225)
Allmänna 74 % (300) 78 %  (221)  78 %  (255)
Bank 96 %  (28) 94 %  (16) 86 %  (22)
Bostad 71 %  (243) 70 %  (234) 76 %  (221)
Båt 75 %  (12) 75 %  (12) 76 %  (17)
Elektronik 82 %  (175) 83 %  (166) 90 %  (184)
Fastighetsmäklare 67 %  (6) 67 %  (3) 100 %  (1)
Försäkring 98 %  (55) 98 %  (45) 91 %  (46)
Motor 73 %  (360) 74 %  (394) 74 %  (605)
Möbler 79 %  (78)  84 %  (100) 88 %  (72)
Resor 76 %  (406)  77 %  (475) 85 %  (719)
Sko 65 %  (23) 91 %  (11)  82 %  (17)
Textil 70 %  (60) 80 %  (55)  95 %  (39)
Tvätt 87 %  (31) 85 %  (20)  89 %  (27)