Press

På de här sidorna hittar du information om oss, aktuellt, kontaktuppgifter till vår presskontakt och bilder på ARN:s chef. Vi länkar till vår statistik och informerar kortfattat om ett antal andra myndigheter och organisationer på konsumentområdet. Vi berättar också hur du gör för att prenumerera på nämndbeslut.

Presskontakt

Som journalist har du möjlighet att ringa eller mejla vår presskontakt som kan slussa dig vidare till rätt person på ARN.

Presskontakt:

Josefina Lodin
Tel: 08-508 860 80

Telefontid: vardagar 09.00-12.00, 13.00-15.00
E-post: fornamn.efternamn@arn.se

Här hittar du oss

Kungsholmstorg 5, Stockholm  

Karta som visar Kungsholmstorg 5 (öppnas i nytt fönster) 
Öppettider: klockan 9-12 och 13-15.

Söka i vårt diarium vid vår besöksdator

På vår webbplats publicerar vi endast referat och vanliga fall (där vi tagit bort parternas namn). Vårt diarium är inte sökbart på vår webbplats. Däremot går det att söka i vårt diarium via en publik dator i våra lokaler. Vi finns på Kungsholmstorg 5 i Stockholm och har öppet klockan 9:00-12:00 och 13:00-15:00.

Begära ut handlingar

Vill du begära ut handlingar har du möjlighet att mejla oss på arn@arn.se eller ringa vår växel på telefon 08 508 860 00 och fråga efter registraturen. Öppettider: klockan 9-12 och 13-15.

Prenumerera på nämndbeslut

Det går att prenumerera på nämndbeslut från en eller flera av våra tvisteområden.

Läs mer om möjligheten att prenumerera på nämndbeslut här

Statistik

Här hittar du den statistik som vi publicerar

Kort om oss

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har till uppgift att avgiftsfritt och opartiskt pröva många typer av tvister mellan konsumenter och företag men inte alla. Vi utgår från lagstiftning, praxis och uppgifter och bevis som konsumenten och företaget har skickat in. Vi ger inte råd till någon av parterna i tvisten och vi är ingen tillsynsmyndighet.

Läs mer om ARN

Andra inom konsumentområdet

Det finns myndigheter, vägledare och rådgivningsbyråer som arbetar med frågor som ligger nära vår verksamhet. Här listas de.

Andra inom konsumentområdet

Det finns regler om hänsyn till den personliga integriteten (PUL) som gör att vi inte kan göra det möjligt att söka fram och läsa beslut direkt från vår webbplats. Vi publicerar istället referat av intressanta avgöranden. I besluten har vi tagit bort parternas namn.

Aktuellt

Här hittar du de senaste artiklarna publicerat under Aktuellt på Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

Aktuellt

Grupptalan

I vissa fall kan vi pröva en tvist mellan en grupp konsumenter och ett företag. Här får du veta mer om vad som krävs och hur det går till.

Grupptalan

Vägledande & vanliga beslut

Illustration som visar ett sammanträde.

Nämnden avgör varje år en stor mängd ärenden. För att ge vägledning publicerar vi ärenden som är principiellt intressanta (vägledande beslut) och vanliga fall som är skrivna för att illustrera ärenden som är vanligt förekommande.

Läs referat och vanliga fall