Vägledande & vanliga beslut

Varje år avgör vi över 10 000 ärenden. På webben publicerar vi bara de beslut som är vägledande. Vi publicerar också exempel på ärenden som är vanliga hos oss.

På de här sidorna finns de tjugofem senast vägledande besluten publicerade. Vi listar också våra vanliga fall. Vill du söka bland alla vägledande beslut har du möjlighet att göra det i vår databas.

Sök i vår databas över vägledande beslut (öppnas i nytt fönster)

Vanliga fall hos ARN

Syftet med de vanliga fallen är att de ska visa hur vi tycker att en viss typ av tvist bör lösas.

Läs alla våra vanliga fall

Vägledande beslut

Vägledande beslut är sammanfattningar av principiellt intressanta ärenden. Ärenden kan bli vägledande när ny lagstiftning har använts, när tvisten rör en ny typ av vara eller tjänst eller om beslutet kan få betydelse för liknande ärenden i framtiden. I databasen kan du söka bland alla våra vägledande beslut. På den här sidan hittar du de tjugo senaste vägledande besluten.

Länk till ARN:s vägledande beslut

Offentlighetsprincipen

Bild på ett förstoringsglas som granskar ärendet.

Alla anmälningar lagras i vårt ärendehanteringssystem. Där finns också kontaktuppgifter till konsumenten och företaget. Det går inte att göra en anonym anmälan. Handlingarna som kommer in är i de allra flesta fall offentliga vilket innebär att den som vill har rätt att läsa handlingarna.

Läs mer om vad det innebär att handlingar blir offentliga

Prenumerera på våra nämndbeslut

På vår webbplats publicerar vi inte alla beslut utan endast referat och vanliga fall. Det går att prenumerera på nämndbeslut från en eller flera av våra tvisteområden. Besluten skickas då via mejl i samband med att besluten expedieras och blir offentliga. Priset för utskicken motsvarar vår självkostnad.

Prenumerera på våra nämndbeslut

Det finns regler om hänsyn till den personliga integriteten (PUL) som gör att vi inte kan göra det möjligt att söka fram och läsa beslut direkt från vår webbplats. Vi publicerar istället intressanta avgöranden där vi har tagit bort parternas namn.

Sök i vårt diarium vid vår besöksdator

På vår webbplats publiceras endast referat och vanliga fall (där vi tagit bort konsumentens och företagets namn). Det går inte att söka bland alla beslut och handlingar från webbplatsen. Däremot går det att söka i handlingar och beslut via en publik dator i våra lokaler. Vi finns vid Kungsholmstorg 5 i Stockholm och har öppet 9:00-12:00 och 13:00-15:00.

Karta som visar Kungsholmstorg 5 (Google Maps, öppnas i nytt fönster)

Begära ut handlingar

Vill du begära ut handlingar har du möjlighet att mejla oss på arn@arn.se eller ringa vår växel på telefon 08 508 860 00 och fråga efter registraturen. Öppettider: 9-12, 13-15.

Prenumerera på nämndbeslut

Det går att prenumerera på nämndbeslut i från en eller flera av våra tvisteområden.

Läs mer om möjligheten att prenumerera på beslut här.