Bostad vägledande beslut 2016-06018

Näringsidkaren har ingen skyldighet att återställa föremålet för tjänsten till ursprungligt skick när konsumenten har utnyttjat sin ångerrätt enligt distansavtalslagen efter att tjänsten fullgjorts. Beslut 2016-12-12; 2016-06018

Beslut 2016-06018