Motor vägledande beslut 2015-05586, 2016-01490

Nämnden har fattat beslut i två nya vägledande fall på motorområdet. Beslut 2015-12-28; 2015-05586, 2016-05-17; 2016-01490

Fråga om säljarens upplysningsplikt och köparens undersökningsplikt enligt konsumentköplagen. Också fråga om distansavtalslagens tillämplighet på auktioner där köparen köper en option att senare köpa en vara.

Beslut 2015-05586

 

Eftersom bilen har avbeställts innan säljaren accepterat köparens anbud har säljaren inte haft rätt att kräva köparen på en på förhand bestämd ersättning vid avbeställning. 37 och 41 § § konsumentköplagen.

Beslut 2016-01490