Resor vägledande beslut

Nämnden har vid två sammanträden i utökad sammansättning fattat beslut i fem nya vägledande fall angående EU-förordningen om flygpassagerares rättigheter.

I två ärenden (I och II) har flygbolag begärt avräkning enligt artikel 12.1 i EU-förordningen nr 261/2004 om flygpassagerares rättigheter.

Beslut 2015-10845  

Beslut 2015-03046 

 

Spädbarn som rest gratis har inte rätt till kompensation enligt artikel 7 i EU-förordning nr 261/2004 om flygpassagerares rättigheter.

Beslut 2015-06071  

 

Hur länge får en passagerare vänta med att kräva kompensation enligt EU-förordningen nr 261/2004?

Beslut 2015-12185 

 

Byte av flygplanstyp ger inte rätt till prisavdrag.

Beslut 2014-07170 

 

För att inte vara skadeståndsskyldigt enligt artikel 19 i Montrealkonventionen måste ett flygbolag både bevisa att rimliga åtgärder har vidtagits för att undvika följderna av den skadebringande händelsen och att den skadebringande händelsen i sig inte har gått att undvika. Också fråga om rätten till kompensation enligt artikel 7 i EU-förordning nr 261/2004 och avräkning enligt artikel 12. 1 i samma förordning.

Beslut 2014-11278