13-åring köpte mobiltelefon utan förälders godkännande

Ett barn har normalt inte rätt att ingå rättshandlingar utan förälders/förmyndares godkännande.

Konsumentens trettonårige son köpte en mobiltelefon av ett företag för 1 595 kr. Köpet skedde utan hennes vetskap för pengar som sonen olovligen kommit över. Konsumenten krävde att köpet skulle återgå eftersom sonen var minderårig och köpet hade skett utan hennes samtycke eller kännedom. Företaget svarade att de inte hade gjort något fel och att de måste lita på kunderna som handlar med kontanter utan att behöva kräva legitimation. Eftersom det hade gått en tid sedan köpet hade sonen förbrukat startpaketet hos teleoperatören för 150 kr. Dessutom var originalkartongen och bruksanvisningen var borta, vilket var till nackdel för företaget.

ARN konstaterade att sonen var underårig och därför inte var behörig att ingå rättshandlingar. Köpet av mobiltelefonen inklusive startpaketet hade inte heller godkänts av hans förälder (förmyndare). ARN rekommenderade därför att köpet skulle återgå och att företaget skulle återbetala hela beloppet inklusive kostnaden för startpaketet till konsumenten. Beloppet skulle återbetalas oavsett om telefonen kunde återlämnas eller inte och oavsett att startpaketet har förbrukats eftersom telefonen inte kunde anses ha varit till nytta för barnet.

Tillämplig lag: 9 kap. 1 och 7 §§ föräldrabalken

Till söksidan för avgöranden