4.1. Inga pengar ur bankomaten

Konsumenten gjorde två uttag ur en bankomat om 2 x 4 000 kr och pengarna matades ut. Konsumenten försökte också göra ett uttag om 2 500 kr, men fick istället en lapp med meddelande om att uttaget avbröts. Trots det drogs pengarna från kontot. Konsumenten begärde att banken skulle ersätta uttaget på 2 500 kr. Nämnden konstaterade att det av det tekniska underlaget som banken hade skickat in, framgick inte annat än att uttaget hade gått korrekt till. Mot bakgrund av detta ansåg nämnden att konsumenten inte hade kunnat bevisa att hen inte fått ut några pengar ur bankomaten. Nämnden avslog därför kravet.

Till söksidan för avgöranden
  • Beslut
  • Änr 2019-17538