Avråda från att utföra tjänst

Några månader efter det att Jacob anlitat ett företag för slipning och omlackering av köksluckor upptäckte han att lackeringen börjat släppa. Han kontaktade företaget och krävde en omlackering. Företaget menade att det inte var fel på lackningen utan att det var folien som börjat släppa.

Jacob menade att företaget med sin branschkunskap borde ha insett att det förväntade resultatet skulle bli dåligt och avrått honom från att låta utföra tjänsten. Jacob begärde ett prisavdrag på 3000 kr och fick rätt hos ARN.

Till söksidan för avgöranden