Bilföretags ansvar vid förmedling av köp

Konsumentköplagen är tillämplig även då säljaren inte är en näringsidkare, om köpet förmedlas för säljaren av en näringsidkare. Näringsidkaren och säljaren svarar i sådana fall för säljarens skyldigheter enligt konsumentköplagen.

Konsumenten köpte en bil genom en bilfirma. Efter en tid visade det sig att mätaren i bilen hade manipulerats och att bilen hade gått ca 10 000 mil längre än vad bilfirman uppgett. Konsumenten krävde att priset skulle sättas ned eller att köpet skulle hävas. Bilfirman invände att den endast förmedlat köpet av bilen för en privatpersons räkning. Bilfirman hade inte haft anledning att misstro uppgiften om hur långt bilen hade gått när den såldes.

ARN konstaterade att en näringsidkare som har förmedlat en försäljning för någon som inte är näringsidkare har samma ansvar för köpet som säljaren. ARN ansåg att bilfirman hade angett en felaktig mätarställning. ARN rekommenderade därför att priset för bilen skulle sättas ned.

Tillämplig lag: 1 § andra stycket konsumentköplagen

Till söksidan för avgöranden
  • Motor
  • Övrigt
  • Beslut