Det är konsumenten som ska bevisa att ett fast pris avtalats

Sverker anlitade ett företag och kom muntligt överens om ett pris. När han fick en faktura med ett högre pris än det som de muntligt avtalat och företaget inte gick med på att dra av på priset vände han sig till ARN.

ARN konstaterade att det är konsumenten som ska bevisa att ett lägre pris avtalats och att priset annars ska vara skäligt. Sverker kunde inte bevisa att ett lägre pris avtalats och kravet på prisavdrag avslogs eftersom nämnden ansåg att priset var skäligt.

Till söksidan för avgöranden