En oaktsam konsument får inte ersättning för hela skadan

Skadestånd kan sättas ned. En konsument som har hanterat den felaktiga varan på ett oaktsamt sätt anses har varit medvållande till skadan och har inte rätt till ersättning för hela skadan.

Konsumenten köpte stearinljus som enligt förpackningen skulle ha en brinntid på 15 timmar. Hon hade några ljus tända en kväll medan hon lagade mat. Ett av ljusen brann ned på ca 20 minuter. Stearin rann ut över och förstörde en duk och ett bord. Konsumenten krävde att få tillbaka vad hon hade betalat för ljusen och begärde skadestånd från säljaren med 3 000 kr för den skadade duken och omslipning av bordet. Företaget motsatte sig kravet.

ARN konstaterade att ljuset hade brunnit ned snabbare än vad som hade utlovats och att det alltså var fel på varan. Konsumenten hade därför rätt att få tillbaka vad hon hade betalt för ljuset. Hon hade också rätt att få skadestånd. ARN ansåg däremot att konsumenten hade varit oaktsam genom att inte hålla bättre uppsikt över ljusen och att hon därför hade varit medvållande till skadan. Skadeståndet sattes därför ned. ARN rekommenderade företaget att betala tillbaka det konsumenten hade betalat för ljusen och att ersätta henne med 500 kr för skadorna.

Tillämplig lag: 22, 28, 30, 31 §§ konsumentköplagen

Till söksidan för avgöranden