En prisuppgift till en konsument ska inkludera moms och andra skatter

Anne anlitade ett företag för att utföra en tätning av en brunn. Det visade sig att företaget gett henne en prisuppgift som inte inkluderat moms. Företaget invände att det per telefon upplyst henne om att moms skulle tillkomma.

Anne vände sig till ARN och krävde att priset skulle sänkas med ett belopp som motsvarade momsbeloppet. ARN konstaterade att det är företaget som ska bevisa att det informerat konsumenten om att moms tillkommer och att det inte förmått göra det. ARN gick därför på Annes uppgift och gav henne rätt.

Till söksidan för avgöranden