En vara är inte felaktig om konsumenten haft anledning att räkna med en sämre hållbarhet

Sirpa köpte jeans av en typ som vid tillverkningen behandlats för att se slitna ut. Redan efter tre månader hade de slitits mellan benen. Efter sex månader reklamerade Sirpa till företaget som hävdade att det rörde sig om slitage.

I sitt beslut menade ARN att varan inte var felaktig eftersom den inte avvikit från vad konsumenten haft anledning att räkna med. Sirpas krav avslogs.

Till söksidan för avgöranden