Erbjudet ersättningsarrangemang inte likvärdigt

Eva gick på en konsert där affischnamnet p.g.a. sjukdom inte medverkade och ersattes med andra artister. Efter konserten vände sig Eva till arrangören och ville få pengarna tillbaka. Arrangören och Eva kom inte överens och Eva vände sig till ARN.

ARN ansåg att ersättningsartisterna inte var likvärdiga. Felet var dessutom av väsentlig betydelse för Eva. ARN rekommenderade arrangören att betala tillbaka biljettpriset till Eva.

Till söksidan för avgöranden