Ersättning för kastade tågbiljetter

Stina avbokade tågbiljetter från Stockholm till Riksgränsen. Några dagar senare fick hon ändå ett brev med inbetalningskort och biljetter. Eftersom hon redan bokat av resan rev hon inbetalningskortet och kastade det. Hon tänkte inte på att hon samtidigt rev och kastade biljetterna. Någon vecka senare fick hon en påminnelse om betalning.

Hon ringde åter bolaget som uppgav att man inte hade någon tidigare notering om avbokning, men att avbokning nu gjordes.Bolaget har senare krävt henne på betalning för biljetterna eftersom hon inte har lämnat tillbaka dessa. Bolaget har hävdat att hon fått muntlig information om att biljetterna måste returneras, men någon sådan information fick hon inte. Information om detta kan ha funnits på det inbetalningskort hon slängde.

Stina yrkade återbetalning av priset för biljetterna.

Tågbolaget bestred yrkandet. Alla avbokade biljetter måste återsändas för att ett återköp skall kunna göras. Bolaget informerar om detta vid avbokning och det anges också på den faktura som medföljer utskicket av biljetterna. Biljetten får inte kastas eftersom den är en värdehandling.

Enligt avtalsvillkoren betalas biljettpriset inte tillbaka om inte biljetterna återlämnas till bolaget. Stina har ostridigt fått del av dessa villkor när hon fick biljetterna och fakturan. Det finns ingen grund enligt vilket villkoret skulle kunna åsidosättas.

Stinas yrkande avslogs därför.

Till söksidan för avgöranden