Ersättning för ständiga tågförseningar

Tanja arbetspendlade med tåg mellan Norrköping och Linköping. Hon betalade för resorna med sitt periodkort. På grund av ständiga förseningar och inställda turer blev hon ofta sen till jobbet och krävde därför avdrag på priset för periodkortet.

EG-förordningen nr 1371/2007 anger att en tågresenär med periodkort som drabbas av ständiga förseningar har rätt till ersättning.  Transportföretaget ska ha tydliga ersättningsbestämmelser om detta i sina villkor. I detta fall stod det klart att transporttjänsten hade utförts undermåligt, och att tågföretaget inte hade några ersättningsbestämmelser. Tanja begärde en kompensation på 1 170 kr. ARN:s beslut blev att en skälig ersättning till Tanja var 650 kr.

Till söksidan för avgöranden