Ett besiktningsutlåtande får inte vara utfärdat för lång tid efter det att en tjänst utförts

Det är konsumenten som måste bevisa att det är fel i utförd tjänst. Som bevisning kan t.ex. användas ett besiktningsutlåtande eller liknande. Om ett utlåtande utfärdat för lång tid efter det att tjänsten utfördes kan det dock inte fungera som bevisning.

Konsumenten färgade sitt hår på en salong och blev inte nöjd. Hon klagade till företaget och ville att priset skulle sättas ned, men det gick företaget inte med på. Konsumenten anmälde företaget till ARN. I sin anmälan skickade hon med ett utlåtande från en annan frisör. Utlåtandet var utfärdat fyra månader efter färgningen.

ARN konstaterade att det är konsumenten som måste bevisa att det var fel i tjänsten. ARN ansåg att utlåtandet var utfärdat för lång tid efter det att tjänsten var utförd för att kunna fungera som bevisning. Kravet avslogs därför.

Till söksidan för avgöranden