Ett företag ska begränsa förlusten när en tjänst avbeställs

Johan skrev på en offert för ommålningen av sitt hus men avbeställde tjänsten innan arbetet påbörjats. Företaget fakturerade Johan för kostnaden för målarfärg och för målare som blivit utan arbete.

Johan vände sig till ARN som konstaterade att en konsument har rätt att avbeställa en tjänst innan den slutförts och att företaget har rätt till ersättning för de förluster som avbeställningen orsakat. Företaget ska begränsa förlusten av avbeställningen och också kunna bevisa ett påstående om att företaget haft kostnader som orsakats av avbeställningen. Det kunde inte företaget och ARN rekommenderade det att avstå från sitt krav på Johan.

Till söksidan för avgöranden