Ett tvätteri som vill reservera sig ska göra det innan tjänsten beställs

Jessica lämnade in sin rock till ett tvätteri och tyget och spännen skadades. Tvätteriet meddelade att rockens tvättråd följts och att det av inlämningskvittot framgått att man inte tar ansvar för spännen.

Tvätteriet kunde inte bevisa att Jessica fått ta del av meddelandet innan tjänsten beställdes. Nämnden menade också att reservationen var alltför allmän och lika gärna kunde betyda att tvätteriet inte ansvarar för föremål som lossnat från ett plagg eller förkommit. ARN rekommenderade tvätteriet att ersätta Jessica med ett skäligt belopp.

Till söksidan för avgöranden