Fel som visar sig inom sex månader – trasig bensinpump i bil

Fel som visar sig inom sex månader ska anses ha funnits vid köpet, om inte annat visas eller det är oförenligt med varans eller felets art. En trasig bensinpump i en bil är normalt ett sådant fel som anses ha uppstått efter köpet, eftersom en bil med en trasig bensinpump inte går att köra.

Konsumenten köpte en begagnad bil för 78 000 kr den 10 juli. Bilen hade gått 17 500 mil. Den 18 juli startade inte bilen. Det visade sig att bensinpumpen var trasig och behövde bytas. Han klagade till säljaren och begärde ersättning för kostnaden för att byta bensinpump. Säljaren motsatte sig kravet och ansåg att det med tanke på bilens ålder och dess mätarställning vid köpet inte var onormalt att bensinpumpen behövde bytas.

ARN konstaterade att säljaren ansvarar för fel som fanns redan när varan avlämnades. Frågan var därför om felet på bensinpumpen fanns när konsumenten köpte bilen eller om det uppstod först därefter. ARN konstaterade också att ett fel som visar sig inom sex månader efter köpet ska anses ha funnits vid avlämnandet, om inte annat visas eller detta är oförenligt med varans eller felets art. Felet på bensinpumpen visade sig bara en dryg vecka efter avlämnandet. ARN ansåg ändå att det fick var oförenligt med felets art att felet skulle ha funnits redan vid avlämnandet, eftersom en bil med en trasig bensinpump inte går att köra. ARN avslog därför konsumentens krav.

Tillämplig lag: 20 och 20 a §§ konsumentköplagen

Till söksidan för avgöranden
  • Motor
  • Övrigt
  • Beslut