Fel under garantitiden – fuktskadad mobiltelefon

Garantin gäller inte om det är sannolikt att en vara har skadats på grund av förhållanden på konsumentens sida. Att en mobiltelefon har fuktskador är normalt ett sådant fel som anses ha orsakats av konsumenten.

Konsumenten köpte en mobiltelefon med ett års garanti. Konsumenten lämnade in mobiltelefonen till företaget inom garantitiden för reparation på grund av att telefonen stängde av sig själv ibland. I anmälan till ARN krävde konsumenten att få en ny telefon utan kostnad. Företaget menade att garantin inte gällde, då telefonen var vätskeskadad på ovansidan av kretskortet.

ARN konstaterade att det av bruksanvisningen till mobiltelefonen framgick att den inte fick utsättas för vatten, regn, fukt eller extrema temperaturer. Av den tekniska utredningen framgick att telefonen var fuktskadad. ARN ansåg att företaget gjort sannolikt att felet på mobiltelefonen berodde på att den, i motsats till informationen i bruksanvisningen, hade utsatts för fukt dvs. ett förhållande på konsumentens sida. Felet omfattades därmed inte av garantin. ARN avslog därför konsumentens krav.

Tillämplig lag: 21 § konsumentköplagen

Till söksidan för avgöranden