Företag måste få ta ställning till en reklamation

En konsument som reklamerar fel i en vara måste ge företaget tillfälle att undersöka varan och ta ställning till vilka åtgärder företaget anser att felet ska leda till.

En konsument hade köpt en begagnad bil. Efter en tid upptäckte konsumenten att det var fel på bilens kamkedja. Han påpekade felet i ett e-postmeddelande till företaget på kvällen den 29 december. Företaget svarade konsumenten den 2 januari. Då hade konsumenten redan låtit en annan verkstad reparera bilen eftersom konsumenten var i stort behov av bilen. Konsumenten begärde att företaget skulle ersätta kostnaden på 20 000 kr för det utförda bytet av kamkedjan. Företaget ville inte betala för reparationen eftersom företaget inte fått någon möjlighet att ta ställning till felet eller anvisa någon verkstad.

ARN konstaterade att en förutsättning för att ett företag ska kunna hållas ansvarig för ett fel är att företaget har fått tillfälle att undersöka varan och ta ställning till vilka åtgärder företaget anser att felet ska leda till. ARN ansåg att företaget i det här fallet inte hade fått en rimlig möjlighet att göra detta. Nämnden avslog därför konsumentens krav på ersättning för reparationskostnaden.

Till söksidan för avgöranden