Företaget har rätt att undersöka fel

Om konsumenten påstår att det är fel i en köpt vara måste företaget få möjlighet att undersöka felet innan företaget kan ta ställning till konsumentens krav på omleverans eller hävning.

Tio månader efter att konsumenten köpte en dator visade sig ett stort blått märke på datorskärmen. Skärmen hade även andra färgförändringar. Konsumenten tog med datorn till butiken och företaget erbjöd då att skicka datorn till en auktoriserad verkstad för undersökning av vad felen berodde på. Om det visade sig att felen inte omfattades av garantin, till exempel om de berodde på yttre påverkan eller slitage, så skulle konsumenten få betala för undersökningen och om konsumenten då ville få varan reparerad skulle konsumenten få betala för reparationen. Enligt företaget skulle undersökningen och den eventuella reparationen ta mellan tre och fyra veckor. Om felen däremot omfattades av garantin skulle konsumenten få datorn utbytt utan kostnad. Konsumenten tyckte att två till tre veckor var en oskäligt lång tid att behöva vänta och krävde att direkt få datorn utbytt mot en annan felfri dator utan kostnad. Om det inte gick att få datorn utbytt ville konsumenten istället få häva köpet. Företaget sade nej till kraven eftersom företaget inte hade fått möjlighet att undersöka datorn.

ARN ansåg att företaget måste få möjlighet att undersöka felet innan företaget kan ta ställning till konsumentens krav på omleverans eller hävning. ARN tyckte också att undersökningen inte innebar en väsentlig olägenhet för konsumenten. Företaget hade godtagbara skäl att erbjuda undersökning och eventuellt utbyte eller reparation av datorn om felen inte täcktes av garantin. ARN avslog därför konsumentens krav på omleverans eller hävning och påpekade att konsumenten fortfarande hade möjlighet att tacka ja till företagets erbjudande om undersökning och eventuellt utbyte eller reparation.

Tillämplig lag: 21 och 22 §§ konsumentköplagen

Till söksidan för avgöranden