Försäljning av bil som inte är trafiksäker

Den begagnade bil Bengt köpt visade sig kort tid efter köpet ha dåliga bromsar. Bengt tog bilen till Bilprovningen som bekräftade att bromsarna inte var godkända. Han kontaktade säljaren som inte ville stå för reparationen.

Bengt yrkade ersättning för reparationen av bromsarna.

Säljaren ville inte ersätta Bengt. Han menade att Bengt fått bilen billigt mot att han själv skulle reparera en del fel han anmärkt på vid köpet. Bilen var dessutom gammal och hade gått 28 000 mil.

Det var klarlagt i ärendet att bilen hade haft fel på bromsarna vid köpet. Bilen var därför inte i trafiksäkert skick. Enligt konsumentköplagen (18 §) är en vara alltid att anse som felaktig om den är så bristfällig att dess användning medför påtaglig fara för liv eller hälsa. Enligt lagens förarbeten och nämndens praxis innebär det att en bil som en näringsidkare säljer till en konsument alltid, oavsett ålder, mätarställning och pris, skall vara i ett trafiksäkert skick. Undantag från detta kan göras endast om konsumenten på ett tydligt sätt blir upplyst om att bilen är trafikfarlig.

I det här fallet hade säljaren inte tydligt upplyst Bengt om bilens trafiksäkerhetsbrister. Bengt hade därför rätt att få ersättning för den kostnad han hade haft för att reparera bromsarna.

Till söksidan för avgöranden