Försvunnen jacka i garderob

Krister besökte en kväll studentkårens pub. Han lämnade in sin jacka, vantar och mössa i garderoben för bevakning. Han fick en numrerad bricka. När han skulle hämta ut sin jacka var den borta. Studentkåren vägrade att ersätta honom för kläderna, men ARN gav Krister rätt.

Krister krävde  ersättning med 2 000 kr för jacka, handskar och mössa. Han hade då gjort ett avdrag för ålder och bruk.

Studentkåren bestred kravet. Man tog ingen ersättning för förvaringen. Man hade också satt upp en skylt där det framgick att man inte ansvarade för inhängda jackor, väskor och dylikt.

Av utredningen i ärendet framgår att Krister lämnade in sin jacka i studentkårens garderob och erhöll en numrerad bricka som bevis angående inlämningen. Det togs inte ut någon särskild avgift för inlämningen. Däremot erlade Krister en entréavgift.

Parterna får mot denna bakgrund anses ha träffat ett avtal om förvaring. Att det i garderoben hänger skyltar enligt vilka studentkåren inte ansvarar för inhängda jackor m.m. påverkar i sig inte avtalet. Eftersom Krister inte har återfått sitt inlämnade plagg m.m. har garderobsinnehavaren i enlighet med 32 § konsumenttjänstlagen (1985:716) att svara för den skada som drabbat Krister. Mot det yrkade beloppet har studentkåren inte invänt.

ARN rekommenderade därför studentkåren att ersätta Krister med 2 000 kr.

Till söksidan för avgöranden