Grov oaktsamhet - uttag med PIN-kod

Annas plånbok stals och innan hon spärrade sitt kort hade någon hunnit gör uttag på 20 000 kr. Banken ansåg att Anna varit grovt oaktsam och krävde henne på en självrisk på 1200 kr eftersom de obehöriga uttagen gjorts med hennes PIN-kod.

ARN konstaterade att Annas personliga kod använts vid de obehöriga uttagen och att kontohavaren i normalfallet ska stå för en självrisk utan att det krävs någon särskild bevisning från bankens sida. ARN avslog Annas krav på betalningsbefrielse.

Till söksidan för avgöranden