Grov oaktsamhet att ha bristande uppsyn av sin väska under en timme

Stina åt lunch på en galleria och hängde sin väska på stolsryggen. När hon en timme senare skulle gå därifrån upptäckte hon att väskan stulits och att obehöriga uttag gjorts.

Stina vände sig till ARN och menade att hon inte var skyldig att betala någon självrisk eftersom PIN-koden inte förvarats i handväskan och hon inte varit oaktsam. ARN slog fast att Stina i och för sig inte varit grovt oaktsam när hon hängt sin väska på stolsryggen men att det var att betrakta som grovt oaktsamt att ha haft bristande uppsikt av väskan under den timme hon ätit lunch. Genom att ha varit grovt oaktsam hade Stina åsidosatt sina skyldigheter enligt kontovillkoren och ARN ansåg att hon därför var ansvarig för de obehöriga transaktionerna på 12 000 kr.

Till söksidan för avgöranden