Ingen kompensation vid försenad flygning med bolag utan EU-licens i vissa fall

Marianne flög från Istanbul till Göteborg med ett turkiskt flygbolag. Flygningen blev fem timmar försenat. Marianne krävde kompensation enligt EG-förordning nr 261/2004, men fick avslag av ARN.

EG-förordning nr 261/2004 anger vissa standardbelopp som resenärer kan ha rätt till vid flygförseningar. Det krävs dock att flygningen avgår från en flygplats inom EU, eller att man flyger in i EU med ett flygbolag som har fått sin licens från ett EU-land. Det flygbolag som Marianne flög med hade fått sin licens från Turkiet, som inte är ett EU-land. ARN avslog därför hennes kompensationskrav.

Till söksidan för avgöranden