Inlämningsstället är ansvarigt för felaktig utförd tvätt

Rune lämnade in ett överkast för tvätt. Företaget lämnade det vidare till sin underleverantör. Överkastet krympte. När Rune reklamerade svarade inte företaget där han lämnat in överdraget utan underleverantören.

I sitt beslut konstaterade ARN att tjänsten var felaktigt utförd och att Runes avtalspartner, d.v.s. inlämningsstället, var ansvarigt för den felaktiga tjänsten.

Till söksidan för avgöranden