Inställd flygning och ersättning för merkostnader

Omar hade köpt en flygbiljett för att resa mellan Stockholm och Iran. När han kom till flygplatsen på hemorten fick han veta att flygningen till Stockholm hade ställts in.

Omar hade köpt en flygbiljett för att resa mellan Stockholm och Iran. För att ta sig till Stockholm hade han också köpt en biljett för att flyga från hemorten. Denna biljett hade han köpt av ett annat flygbolag. När han kom till flygplatsen på hemorten fick han veta att flygningen till Stockholm hade ställts in. Han försökte att ändra biljetten för flygningen från Stockholm till Iran, men det gick inte. Han fick därför köpa en ny biljett för den sträckan. Omar begärde att flygbolaget skulle betala ersättning för denna kostnad.

Flygbolaget gick inte med på Omars krav. Flygbolaget ansvarade bara för den sträcka det sålt biljett för, dvs. från Omars hemort till Stockholm.

Nämnden godtog Omars ersättningskrav. I sin motivering slog nämnden fast att avtalsvillkor som säger att ett flygbolag inte är skyldigt att betala ersättning vid missade flygningar när separata biljetter har köpts är ogiltigt enligt gällande bestämmelser för flygbolags ansvar (artikel 26 i den s.k. Montrealkonventionen). Nämnden konstaterade sedan att en inställd flygning typiskt sett medför fara för att en resenär drabbas av merkostnader för missade anslutningar. Flygbolaget var därför skyldigt att betala ersättning till Omar för den nya biljetten.

Till söksidan för avgöranden