Konsumenten måste bevisa att det är fel på varan

Det är säljaren (företaget) som ansvarar för fel om felet fanns redan när varan levererades, men det är köparen (konsumenten) som måste bevisa att det överhuvudtaget var fel på varan.

Konsumenten köpte en bil av en bilfirma. Ungefär två månader efter det att bilen levererades till honom upptäckte han knackningar i motorn. Han klagade till företaget och begärde att företaget skulle avhjälpa felet. Företaget undersökte bilen och kom fram till att knackningarna inte var något fel; de orsakades av ett naturligt slitage hos bilmodellen vid aktuell körsträcka. Företaget bestred kravet.

ARN konstaterade att det är säljaren (företaget) som ansvarar för fel, om felet fanns redan när varan avlämnades till köparen, men att det är köparen (konsumenten) som måste bevisa att det överhuvudtaget finns ett fel. Konsumenten hade inte gett in någon bevisning om det påstådda felet. Hans egna uppgifter om att bilen var felaktig räckte inte som bevis för att bilen hade ett fel. ARN avslog därför hans krav.

Till söksidan för avgöranden