Köp av begagnad bil - renoveringsobjekt

Matte köpte en begagnad Saab 9000 för 9 000 kr. Bilen var enligt köpeavtalet ett renoveringsobjekt. Bilen hade gått 32 000 mil och var från 1992. Redan när han körde hem efter köpet fick han motorproblem.

Temperaturmätaren gick upp och bilen dog. Han kunde sedan inte starta om den utan fick bärga bilen. Han försökte själv åtgärda felet genom att köpa en ny tändkassett, men det hjälpte inte. Han kontrollerade också bränslepumpen, men felet fanns kvar. Han transporterade tillbaka bilen till säljaren som också har undersökt bilen utan att hitta felet.Matte yrkade att köpet skulle hävas och att han skulle få ersättning för bärgningskostnader och inköp av reservdelar.

Säljaren bestred kravet. Vid köpet gjordes klart att bilen såldes som ett renoveringsobjekt. Detta framgår också tydligt av köpeavtalet. Säljaren har utan kostnad undersökt bilen på sin verkstad och har lovat att hjälpa Matte att hitta felet men att det kan ta lite tid. Avtalet var att Matte själv skulle åtgärda de fel som fanns.

Enligt 16 § konsumentköplagen (1990:932) skall varan i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet. Enligt tredje stycket samma paragraf skall varan anses felaktig om den avviker från vad som föreskrivs i första stycket eller om varan i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Enligt 20 § första stycket samma lag skall frågan om en vara är felaktig bedömas med hänsyn till varans beskaffenhet när den avlämnas.

Vid en bedömning av om varan avviker från vad köparen med fog har kunnat förutsätta måste vid köp av en begagnad bil hänsyn tas till bilens ålder, körsträcka och pris. I det nu aktuella fallet är det fråga om köp av en 13 år gammal bil som vid avlämnandet hade körts 32 000 mil. Bilen kostade 9 000 kr i inköp. Det framgår tydligt av köpekontraktet att det är fråga om ett renoveringsobjekt. Mattes yrkande kan därför inte bifallas.

Till söksidan för avgöranden