Kostnaden för reparationen högre än värdet på det som ska repareras

Företaget borde ha insett att priset skulle bli betydligt högre än vad konsumenten hade kunnat räkna med, och var därför skyldigt att underrätta konsumenten om prisnivån och begära hennes anvisningar. Eftersom företaget inte hade gjort detta sattes priset ned.

Konsumenten anlitade ett företag för reparation av en felaktig oljebrännare. Kostnaden för reparationen visade sig bli högre än vad brännaren hade kostat att köpa ett par år tidigare. Konsumenten ansåg att priset för reparationen var oskäligt högt och att företaget borde ha avrått henne från att utföra den. Konsumenten klagade till företaget och begärde prisavdrag motsvarande hälften av priset. Företaget motsatte sig kravet eftersom det ansåg att priset för reparationen var skäligt. Reparationen blev dyrare än en nyinstallation eftersom det krävdes en tidskrävande felsökning.

ARN ansåg att företaget borde ha insett att priset skulle bli betydligt högre än vad konsumenten hade kunnat räkna med. Företaget var i det läget skyldigt att underrätta konsumenten om prisnivån och begära hennes anvisningar. Eftersom företaget inte hade kontaktat konsumenten och det fanns starka skäl att anta att hon skulle ha avbeställt tjänsten om hon hade fått vetskap om priset rekommenderade ARN att priset skulle sättas ned med hälften.

Tillämplig lag: 6 § konsumenttjänstlagen

Till söksidan för avgöranden