Annonsuppgifter om begagnad bil

Bertil köpte en bil efter att ha sett en annons på Blocket där det stod att bilen var utrustad med larm och färddator. Efter någon månad upptäckte han att bilen saknade den utlovade utrustningen.

Bertil köpte en begagnad Audi A 6 för 139 000 kr. Han köpte bilen efter att ha sett en annons på Blocket där det stod bl.a. att bilen var utrustad med larm och färddator. Efter någon månad upptäckte han att bilen saknade den utlovade utrustningen. Att det dröjde en tid innan han upptäckte bristerna berodde på att han först då haft tid att studera instruktionsboken i detalj. Han har fått uppgift om att det skulle kosta ca 35 000 kr att i efterhand utrusta bilen med larm och färddator.

Bertil yrkade att priset för bilen skulle sättas ned med ett rimligt belopp som kompensation för den uteblivna utrustningen.

Säljaren bestred kravet. Det har blivit ett fel i annonsen när uppgifterna lades in. Säljaren beklagade detta men menade att Bertil haft flera möjligheter att undersöka bilen före köpet. Några muntliga löften om att bilen skulle vara utrustad med larm och färddator lämnades inte. Bertil fick också köpa bilen till ett betydligt lägre pris än som angavs i annonsen.

Utredningen visar att säljaren har angett i annons att bilen var utrustad med färddator och larm samt att bilen saknar sådan utrustning. På grund härav, och då bolaget inte har förmått visa att uppgifterna har rättats i tid på ett tydligt sätt eller att uppgifterna inte har inverkat på köpet (19 § konsumentköplagen), skall bilen anses felaktig och Bertils yrkande bifallas.

Nämnden rekommenderade säljaren att betala tillbaka som skäligt ansedda 15 000 kr till Bertil.

Till söksidan för avgöranden