Muntligt avtal är också bindande...

Ett bindande avtal kan ingås genom att konsumenten tackar ja till ett erbjudande från en telefonförsäljare, trots att konsumenten inte fyller i de handlingar som försäljaren skickar efteråt. Det är dock företaget som ska bevisa att ett avtal har ingåtts.

Konsumenten blev uppringd av en telefonförsäljare som ville att hon skulle beställa en spärrtjänst. Hon tackade ja och fick handlingar hemskickade som hon skulle fylla i. Hon tyckte att uppgifterna var för personliga. Hon fyllde därför inte i dem och skickade inte tillbaka handlingarna. Hon betalade inte den bifogade fakturan och hon kontaktade inte heller säljaren. Hon fick en påminnelsefaktura som hon inte heller betalade. Efter ytterligare krav betalade hon så småningom fakturan. Därefter krävde konsumenten att få tillbaka sina pengar eftersom hon aldrig hade skrivit under något avtal. Säljaren motsatte sig kravet och hänvisade till att konsumenten hade tackat ja till tjänsten vid ett telefonsamtal och därefter inte hört av sig inom den tid hon hade på sig att ångra avtalet.

ARN konstaterade att ett avtal enligt avtalslagen kan ingås både skriftligt och muntligt. ARN ansåg att företaget, genom att ge in en ljudfil över det inspelade telefonsamtalet med företagets säljare, hade bevisat att konsumenten hade tackat ja till den tjänst hon erbjöds. Ett avtal alltså hade ingåtts och hon hade inte ångrat avtalet inom den tid som föreskrivs i distansavtalslagen (14 dagar). Hon var därför bunden av avtalet. Hennes krav avslogs.

... men det är företaget som ska bevisa att avtal har ingåtts

En annan konsument blev uppringd av en telefonförsäljare som ville att han skulle teckna ett mobilabonnemang. Konsumenten, som inte hade svenska som modersmål, hade svårt att förstå vad som sades och ville få skriftlig information hemskickad. Efter några dagar fick han ändå en räkning för abonnemanget. Han kontaktade företaget och fick till svar att ett muntligt avtal hade ingåtts. Konsumenten krävde att han skulle bli fri från avtalet. Företaget motsatte sig kravet och hänvisade till att konsumenten hade tackat ja till tjänsten vid ett telefonsamtal och därefter inte hört av sig inom den tid han hade på sig att ångra avtalet.

ARN konstaterade att ett muntligt avtal är bindande, men att företaget måste bevisa att ett avtal verkligen har ingåtts. Företaget gav in en utskrift av telefonsamtalet med konsumenten som bevisning. Av utskriften framgick att konsumenten hade haft svårt att förstå vad försäljaren sade och att han svarat svävande på de frågor han fick. Det framgick också att konsumenten ville få skriftliga handlingar innan han ingick något avtal. Trots det hade försäljaren fortsatt samtalet som om han hade godtagit företagets erbjudande. ARN ansåg inte att inspelningen bevisade att ett bindande avtal hade ingåtts. Företaget rekommenderades därför att avstå från att kräva betalt av konsumenten enligt avtalet.

Till söksidan för avgöranden