När preskriberas krav?

Ante hade under åren haft olika elleverantörer. Debiteringen hade skett utifrån en uppskattad förbrukning och Arvid hade utgått från att elleverantörerna haft koll på hans förbrukning. Då Ante fick retroaktiva fakturor på nästan 24 000 kr för förbrukning som gjorts flera år tidigare vände han sig till ARN och yrkade prisavdrag.

ARN konstaterade att elleverantörerna inte hade rätt att debitera honom för elleveranser som gjorts längre tillbaka i tiden än tre år efter det datum han tagit emot fakturan. Krav som avsåg elleveranser dessförinnan var preskriberade.

Till söksidan för avgöranden