Ungefärligt pris får inte överskridas mer än 15 procent

Taket på en bod på Berits tomt var fuktskadat. Hon kontaktade en byggfirma som bedömde vad som behövde göras. Priset skulle bli ungefär 10 000 kr, vilket Berit accepterade. När arbetet väl blev färdigt fick hon en faktura på 24 000 kr. Någon diskussion om att arbetet skulle utvidgas hade inte förts och hon hade inte godkänt något högre pris än den prisuppgift hon fått från början. Berit krävde att priset skulle sättas ned till det som avtalats.

Byggfirman bestred kravet och hävdade att något fast pris inte hade avtalats. När firman bedömde vad som skulle göras talade man om för Berit att det var svårt att ge ett pris eftersom man inte visste hur mycket material som krävdes. Man bedömde att det skulle ta ca fem arbetsdagar och berättade vad man debiterade per timme.

Nämndens beslut

Nämnden ansåg att det var klart att något fast pris inte hade avtalats, men att byggfirman hade lämnat en ungefärlig prisuppgift till Berit. En sådan prisuppgift får normalt inte överskridas med mer än 15 procent (36 § konsumenttjänstlagen). Byggfirman hade inte visat att Berit hade beställt något tilläggsarbete eller att arbetet hade fördyrats av något skäl som berodde på henne. Nämnden ansåg därför att Berit hade rätt att få kravet nedsatt till 11 500 kronor (10 000 kr plus 15 procent på detta belopp).

Till söksidan för avgöranden