Olika garantier för olika delar i en vara

Olika delar i en produkt kan omfattas av olika garantier. En förutsättning är dock att företaget i samband med köpet lämnar tydlig information till konsumenten om hur garantin gäller.

Batteriet i en bärbar dator slutade att ladda ungefär åtta månader efter köpet. Vid köpet hade säljaren lämnat en garanti på ett år. Konsumenten lämnade in datorn till företaget och krävde att batteriet skulle bytas enligt garantin. Företaget sade nej och menade att för batterier gällde garantin bara i sex månader eftersom batterier räknas som förbrukningsvaror.

ARN konstaterade att det i princip inte finns några hinder mot att olika delar i en produkt omfattas av olika garantier. En förutsättning för att sådana garantier ska gälla är att företaget i samband med köpet lämnar tydlig information till konsumenten om hur garantin gäller. I det här fallet fanns det inget bevis för att företaget hade informerat konsumenten om att en separat kortare garanti gällde för batteriet. ARN ansåg därför att den ettåriga garantin även omfattade batteriet. Felet uppstod inom garantitiden. För att slippa ansvar måste företaget därför visa att felet berott på något som konsumenten var ansvarig för, till exempel att felet orsakats genom yttre åverkan. Företaget hade inte lämnat in bevis för något sådant. Nämnden rekommenderade därför företaget att byta ut batteriet utan kostnad för konsumenten.

Till söksidan för avgöranden