Om ett företag inte avhjälper en felaktigt utförd tjänst

Leo anlitade ett företag för en byggnation. Tjänsten utfördes felaktigt. Eftersom företaget inte erbjöd sig att avhjälpa felet anlitade Leo ett annat företag. När företaget som ursprungligen utfört tjänsten vägrade betala för avhjälpandet vände sig Leo till ARN.

ARN konstaterade att företaget inte erbjudit sig att avhjälpa felet och att konsumenten i och med det hade rätt att begära ersättning för att ha anlitat ett annat företag. ARN ansåg inte att priset som Leo krävde av företaget var oskäligt och rekommenderade det att ersätta Leo för kostnaden för avhjälpandet.

Till söksidan för avgöranden