Om ett pris för tilläggsarbeten inte avtalats ska konsumenten betala ett pris som är skäligt

Tom lät renovera sin övervåning och det behövdes tilläggsarbeten som inte ingick i anbudet. Han godkände att arbetet skulle utföras men fick ingen information om hur mycket det skulle kosta. Tom tyckte att slutsumman blev oskäligt hög och vände sig till ARN med ett krav på prisavdrag.

ARN konstaterade att om det inte avtalats ett pris för tilläggsarbeten ska en konsument betala vad som kan anses skäligt. ARN ansåg att Tom inte bevisat att priset var oskäligt och avslog hans krav.

Till söksidan för avgöranden