Plagg som lämnats för tvätt och som saknar ekonomiskt värde

Tina klagade genast men fick ingen ersättning från tvätteriet. Enligt ARN:s bedömning var rödvinsfläcken på Tinas sidenklänning omöjlig att ta bort.

ARN fann visserligen att känningen skadats av tvätten men att den redan innan tvätten saknade ekonomiskt värde på grund av den stora rödvinsfläcken. ARN avslog Tinas krav.

Till söksidan för avgöranden