Resebyråns ansvar för försvunnet bagage

Georg köpte biljetter för en resa med reguljärflyg till Madrid med flygbolaget A av en resebyrå på hans hemort. På hemresan från Madrid försvann en av Georgs resväskor, en annan skadades. Den försvunna resväskan eftersöktes, men hittades inte.

Förutom detta var planet tio timmar försenat. Detta innebar att han fick extra kostnader för en taxiresa.Georg yrkade att resebyrån skulle ersätta honom för värdet av det försvunna och skadade bagaget. Dessutom yrkade han ersättning av resebyrån för de kostnader han drabbats av på grund av förseningen.

Resebyrån bestred yrkandet och hävdade att det inträffade låg utanför dess kontroll och ansvar.

Ansvaret för försvunnet och skadat resgods vid resor med reguljärflyg ligger enligt luftfartslagen på den s.k. fraktföraren, dvs. i detta fall flygbolaget. Detsamma gäller vid förseningar med reguljärflyg. Resebyrån har således inget ansvar för det som hänt. Georgs yrkande kan därför inte bifallas.

Till söksidan för avgöranden