Resekostnader vid fel på vara

Vid fel på en köpt vara ska säljaren ersätta konsumentens resekostnader om resan var nödvändig för att konsumenten skulle kunna lämna tillbaka den felaktiga varan. Företagets avtalsvillkor får inte inskränka konsumentens rättigheter enligt konsumentköplagen.

Konsumenten köpte reservdelar till sin bil hos ett företag. Det visade sig att delarna var felaktiga. Hon lämnade tillbaka delarna och fick tillbaka vad hon hade betalat för dem. Men konsumenten ville även ha ersättning för den resa hon fått göra när hon lämnade tillbaka de felaktiga delarna (16 kr per körd mil). Säljaren gick dock inte med på det med hänvisning till sina försäljningsvillkor. Av dessa framgick att företaget aldrig ersätter resekostnader eller andra följdkostnader orsakade av fel på en vara.

ARN konstaterade att konsumenten hade lämnat tillbaka de köpta delarna på grund av att de var felaktiga och att hon enligt konsumentköplagen hade hon rätt till ersättning för de utgifter hon fick i samband med återlämnandet, t.ex. resekostnader. Konsumentköplagens bestämmelser är tvingande på så sätt att det inte är möjligt att avtala bort lagens bestämmelser till nackdel för en köpare. Säljarens försäljningsvillkor att företaget aldrig ersätter resekostnader lämnades därför utan avseende. ARN ansåg att den bilresa som konsumenten begärde ersättning för hade varit nödvändig för att hon skulle kunna lämna tillbaka varorna och att det begärda beloppet var skäligt. Företaget rekommenderades därför att betala konsumentens resekostnad.

Tillämplig lag: 3 och 32 §§ konsumentköplagen

Till söksidan för avgöranden