Säljaren ansvarar för fel på varan vid leveransen, även om felen visar sig först senare

Hanna köpte en raskatt. Efter två veckor tvingades hon avliva katten eftersom den blivit allvarligt sjuk i epilepsi. Säljaren menade att katten blivit sjuk av att äta växter hos Hanna och ville inte ersätta henne för de 10 000 kronor som hon betalat för veterinärbesöket. Hanna vände sig till ARN.

ARN konstaterade att om ett fel visar sig inom 6 månader från köpet så ska det med automatik anses ha funnits ifrån början, och om inte annat kan bevisas eller om det är oförenligt med varans eller felets art. ARN menade att obduktionsprotokollet visade att katten troligtvis avlidit till följd av medfödd epilepsi och att säljaren inte hade kunnat bevisa sitt påstående att katten blivit sjuk av att ha ätit växter. ARN gav Hanna rätt.

Till söksidan för avgöranden